Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Można ją założyć tradycyjnie, z udziałem notariusza, lub korzystając z systemu S24, który pozwala na założenie spółki przez Internet. 
 
Poniżej przedstawiam procedurę zakładania spółki z o.o. przez S24:
 
1. Przygotowanie Dokumentów:
 • Wzór umowy: Skorzystaj z dostępnego w systemie S24 wzoru umowy spółki. W systemie dostępne są wzory umów jednoosobowych i wieloosobowych.
 • Dane założycieli: Przygotuj pełne dane wszystkich założycieli spółki, w tym ich adresy zamieszkania, numery PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego.
 
2. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego:
 • Wejdź na stronę systemu S24 i wypełnij formularz rejestracyjny, podając wszystkie wymagane dane.
 • Zatwierdź formularz, używając bezpiecznego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
 
3. Wpłata Kapitału Zakładowego:
 • Konto bankowe: Wpłata kapitału zakładowego musi nastąpić na rachunek bankowy spółki.
 • Kwota: Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 PLN. (Tak naprawdę, aby zarejestrować spółkę wystarczy oświadczenie zarządu, że kapitał został pokryty)
 
4. Złożenie Wniosku o Wpis do KRS:
 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu wpłaty kapitału zakładowego, system S24 automatycznie wygeneruje wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 • Wniosek zostanie przesłany elektronicznie do właściwego sądu rejestrowego.
 
5. Oczekiwanie na Decyzję:
 • Czas oczekiwania: Proces rejestracji spółki może trwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od obciążenia sądu.
 • Śledzenie postępu: Możesz śledzić postęp swojej sprawy poprzez system S24 lub na stronie internetowej sądu.
 
6. Otrzymanie Numerów NIP i REGON:
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wpisie do KRS, spółka automatycznie otrzyma numery NIP i REGON.
 
7. Otwarcie Konta Bankowego:
 • Konto firmowe: Otwórz konto bankowe dla swojej spółki, przedstawiając wyciąg z KRS oraz numery NIP i REGON.
 
8. Rozpoczęcie Działalności:
 • Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków, Twoja spółka z o.o. jest gotowa do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 
Dodatkowe Informacje:
 • Księgowość: Rozważ skorzystanie z usług biura rachunkowego, które pomoże Ci w prowadzeniu księgowości i sprawach podatkowych.
 
 • Koszty: Procedura zakładania spółki przez S24 jest tańsza niż tradycyjna metoda z udziałem notariusza. Koszt to 350 PLN (250 PLN za za rejestrację spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz 100 PLN za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Korzystanie z systemu S24 znacznie upraszcza i przyspiesza proces zakładania spółki z o.o., co jest dużą zaletą, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność czasu.

Zastanawiasz się, czy można zlikwidować spółkę równie łatwo, jak ją założyć? Dowiedz się więcej o naszej ofercie skupu spółek w każdej kondycji – możliwości sprzedaży spółki z długiem i sprawdzonych sposobach na likwidację spółek z o.o.