Corpolex

Zarząd kryzysowy

Powołanie zarządu kryzysowego

Powołanie zarządu kryzysowego. Jeżeli prowadzisz działalność o wysokim ryzyku niepowodzenia biznesowego lub powstania zadłużenia np. z uwagi na niepewnych kontrahentów i mogących powstać w związku z tym zatorów płatniczych polecamy skorzystać z usługi ZARZĄDU KRYZYSOWEGO.

Utworzenie zarządu kryzysowego polega na tym, że do zarządu Spółki powoływana jest osoba współpracująca z Kancelarią przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionego składu właścicielskiego spółki – Klienci pozostają w dalszym ciągu udziałowcami, aby mieć kontrolę nad Zarządem.

W przypadku niepowodzenia biznesu odpowiedzialność finansową ponosi ZARZĄD KRYZYSOWY, a nie Klient!

Formularz zgłoszeniowy

Główne zalety:

R

Niski koszt usługi

R

Zmiana nazwy

R

Błyskawiczna likwidacja spółki

R

Możliwe zachowanie majątku

R

Zmiana siedziby

R

Pełna dokumentacja

ZARZĄD KRYZYSOWY W SPÓŁCE

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

b

Zgłoszenie

Opisz swój przypadek wysyłając formularz

Bezpłatna analiza

Zbadamy Twoją sprawę bez żadnych opłat

Z

Oferta

Otrzymasz od nas korzystną propozycję

i

Realizacja

Dopełniamy formalności i uwalniasz się od problemu