Dzisiaj kolejny odcinek w tematyce – jak wyjąć pieniądze ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Będzie o wynagrodzeniu członka zarządu…

Wypłata wynagrodzenia z tytułu powołania członka zarządu zależy od wielu czynników, takich jak branża, wielkość firmy, obszar działalności, doświadczenie i umiejętności członka zarządu.

Wypłata wynagrodzenia członków zarządu z tytułu powołania do zarządu jest zazwyczaj uregulowana w umowie powołania członka zarządu lub w regulaminie wynagradzania przyjętym w firmie. Zwykle jest to decyzja podejmowana przez radę nadzorczą lub zgromadzenie wspólników, a sama wypłata wynagrodzenia jest dokonywana przez kadrę zarządzającą firmy.

Wynagrodzenie członków zarządu składa się zwykle z dwóch części: stałej pensji i premii. Stała pensja jest wypłacana regularnie, co miesiąc lub co kwartał, a premia jest uzależniona od wyników finansowych firmy lub osiągnięć indywidualnych członków zarządu.

Wysokość pensji zależy zwykle od wielkości i złożoności firmy oraz doświadczenia i kwalifikacji członka zarządu..

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie branże płacą najwięcej członkom zarządu, ponieważ wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i złożoność firmy, obszar działalności, doświadczenie i umiejętności członka zarządu oraz sytuacja na rynku pracy.

Jednakże, według badań i raportów, to firmy z sektora finansowego, energetycznego oraz IT, a także duże korporacje i przedsiębiorstwa z listy Fortune 500, zwykle oferują najwyższe wynagrodzenia dla swoich członków zarządu.

W branży finansowej, w szczególności w bankach i ubezpieczeniach, zarobki członków zarządu mogą być bardzo wysokie ze względu na wysokie zyski generowane przez te firmy. Podobnie, w branży energetycznej, gdzie zazwyczaj działają duże, globalne koncerny, wynagrodzenia członków zarządu mogą być bardzo wysokie ze względu na dużą skalę działalności i złożoność działań.

W branży IT, z kolei, firmy zwykle oferują wysokie wynagrodzenia dla specjalistów, co może wpłynąć na wynagrodzenia członków zarządu. Duże korporacje, które zatrudniają tysiące pracowników, zwykle oferują najwyższe wynagrodzenia członkom zarządu ze względu na duży wpływ, jaki mają oni na biznes i wyniki finansowe firmy.

Jednakże, należy pamiętać, że wynagrodzenie członków zarządu zależy od wielu czynników i może różnić się w zależności od konkretnej firmy i jej sytuacji rynkowej.

Według badań przeprowadzonych przez polskie firmy doradcze, średnie wynagrodzenie członka zarządu wynosi około 30 000 złotych brutto miesięcznie

Oprócz pensji i premii, członkowie zarządu mogą otrzymywać także dodatkowe korzyści, takie jak samochód służbowy, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie zdrowotne, karty kredytowe czy też bilety na imprezy sportowe.

Wypłata wynagrodzenia dla członka zarządu może wiązać się z różnymi skutkami podatkowymi, w zależności od sytuacji konkretnego członka zarządu i sposobu, w jaki wynagrodzenie jest wypłacane. Oto kilka możliwych skutków podatkowych:

  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – wynagrodzenie członka zarządu jest zwykle traktowane jako przychód z pracy i podlega opodatkowaniu PIT. Stawka podatku wynosi od 17% do 32%, w zależności od wysokości dochodu.
  2. Składki ZUS – jeśli członek zarządu jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę, to jego wynagrodzenie będzie podlegać opodatkowaniu składkami ZUS. Wysokość składek zależy od wysokości wynagrodzenia i obowiązujących stawek.
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli członek zarządu świadczy dodatkowe usługi dla firmy (np. konsultacje), to jego wynagrodzenie może podlegać opodatkowaniu VAT. Wysokość podatku wynosi obecnie 23%.
  4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – w niektórych sytuacjach, np. przy wypłacie nagrody dla członka zarządu, konieczne może być zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku zależy od wartości transakcji i wynosi 0,5% lub 2%.
  5. Podatek od wynagrodzeń dyrektorów – od 1 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązuje nowy podatek od wynagrodzeń dyrektorów. Podatek ten dotyczy osób zarabiających powyżej 60 tys. zł brutto miesięcznie, w tym również członków zarządu. Stawka podatku wynosi 2,5% i dotyczy kwoty wynagrodzenia przekraczającej 60 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia dla członka zarządu mogą być bardzo złożone i zależą od wielu czynników. W celu dokładnego określenia obowiązków podatkowych, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym.