Od początku roku 2021 kilkadziesiąt tysięcy spółek komandytowych działających na polskim rynku zostało objętych nowymi regulacjami w zakresie podatków. Krótko mówiąc – po objęciu tych spółek podatkiem CIT zyski osiągane przez wspólników tych spółek będą poddane podwójnemu opodatkowaniu, a spółki zostaną dodatkowo obciążone podatkowo. Innymi słowy – kluczowy dla większości przedsiębiorców atut spółek komandytowych przestaje właśnie istnieć.
 
Wielu przedsiębiorców stanęło przed dylematem – co dalej? Prowadzić dalej działalność w dotychczasowej formie? Przekształcić spółkę w inną spółkę prawa handlowego? A może zlikwidować dotychczasową spółkę i otworzyć nową?
Pozostanie przy dotychczasowej formie czyli tzw. modelu hybrydowym, najpopularniejszym w Polsce, gdzie spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej a pozostali wspólnicy są komandytariuszami w zasadzie spowoduje, że status wspólników pozostanie nie zmieniony, natomiast spółka komandytowa od strony podatkowej będzie funkcjonować jak spółka z o.o. Będzie zatem miało zastosowanie podwójne opodatkowanie – po pierwsze – podatek z tytułu dochodu osiągniętego przez spółkę, po drugie – podatek od dywidendy wypłaconej wspólnikom. Sytuacja raczej mało atrakcyjna…
 
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną.
Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość pozostania przy jednokrotnym opodatkowaniu. Ogromną wadą jednak jest to, że w przypadku spółki jawnej nie ma możliwości wyłączenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, tak jak miało to miejsce w przypadku spółki komandytowej. Przekształcenie zatem w spółkę jawna naraża dotychczasowych komandytariuszy na pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Niejednego przedsiębiorcę przechodzą ciarki na myśl o takim rozwiązaniu… Pamiętać również należy o tym, aby z kręgu nowych wspólników wyłączyć dotychczasowego komplementariusza czyli spółkę z o.o. Jeżeli tego nie zrobimy możemy zapomnieć o jednokrotnym opodatkowaniu.
 
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.
W zasadzie ta opcja polega na uproszczeniu struktury prowadzonego biznesu. Można to osiągnąć albo poprzez proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o., albo poprzez połączenie spółki komandytowej z jej komplementariuszem – spółką z o.o. Jednakże podwójne opodatkowanie dalej pozostanie… Jedynym atutem tego rozwiązania jest możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT. Estońskim CIT będziemy jeszcze pisać na naszej stronie. Główną zasadą tej formy opodatkowania jest to, że dopóki zysk zostaje w spółce nie ma obowiązku podatkowego.
 
 
W przypadku rozważania rozwiązania polegającego na likwidacji dotychczasowej działalności i otworzeniu nowej zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi doradcy przeanalizują Państwa sytuację i zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie.
 

Dowiedz się więcej na naszym Facebooku